Roll Rim

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
3522 15 Gal 22 19.5 11.5 19.25 20.5 48 18 RIB
3526 15 Gal 26 23.5 15.5 21 22.5 100 20 RIB
3528 20 Gal 28 26 16.5 24.75 26 135 20 RIB