Glaze China Bell

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
224 9 7.5 5 8.5 8.75 7 8 RIB
225 10.5 9.25 6 9 9.5 8 9 RIB
226 13 11 7.75 11.75 12.25 16 12 RIB
227 14.75 13.25 8.5 13.5 14 22 12 RIB
228 16.75 15.5 9.25 17 17.5 35 14 RIB
229 22 19.75 10 19.25 20 60 16 RIB