Seed Pan-Bulb Pan

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
6455 5.75 5.25 4.25 2.25 2.5 1 5+
6458 0 9 8 6 4 5 1 8 0
6460 0 11 10 8 5 6 5 8 0
6462 0 12.5 11 9 6 7 8 12 0