Deep Bowl w/Rim

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
6906 6.75 6.25 2.5 3.25 3.5 1.75 5
6907 7.75 7.25 2.5 3.75 4.25 2.25 6
6909 9.5 8.75 4 5 5.5 3 7
6910 11 10 4.5 5.5 6 4 8
6912 12.5 11.5 5 6 7 6 9
6914 14.5 13.5 6.5 7 8 10 10
6916 17 15.5 8 7.5 8.5 12.25 12