Terrazzo Cube

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
5208 8 6 6 7 8 10 N/A
5212 12 10 10 11 12 26 N/A
5216 12 10 10 11 12 26 N/A
5220 20 17 17 19 20 68 N/A