Greek Bell

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
7813 11.25 8.5 6 17 18 39 12 RIB
7814 18 15 11 19 20 70 16 RIB
7815 25.5 22 18 23 22 97 20 RIB