Plain Rosen

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
3833 0 12 9 6 10 11 11 10 RIB
3834 0 17 13.5 9 15 15.5 25 14 RIB
3835 0 21 18.5 11 20 21.5 51 16 RIB
3836 0 29 24 15 27 29.5 87 20 RIB