Tall Square w/ feet

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
8437 8 6.5 6.5 11.5 13 8 N/A
8438 10 8.5 8.5 13.5 15 12 N/A
8439 12 11 11 15 17.5 19 N/A
8440 14.5 13 13 17.5 19.5 31 N/A