Deco Rim Low Bowl

stock no. length/os diameter top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size
7822 17.5 14.5 9 7 7.5 25 16 RIB
7823 22.5 16.5 12 9 9 45 18 RIB
7824 28 24.5 18 9 10 69 20 RIB