Border Bowl

stock no. length/ os diam. top outside diameter top inside diameter bottom inside diameter inside height outside height weight (lb) saucer size grow pot
6116 16 15.5 7.5 6.5 6 12 10 RIB
6118 18.5 17.5 8.5 6 7 15 12 RIB
6120 20.5 19.5 9.5 6.5 7.5 18 14 RIB
6124 24.5 23.5 11.5 7.5 8.5 31 16 RIB
6128 28.5 27 12.5 8.5 9 48 18 RIB
6132 32 30 13.5 10 11 70 20 RIB